Водопад Полска скакавица - ниво 2

Зад завесата на водопад Полска скакавица

GPS координати старт за водопада: 42.41285,22.68328 GPS координати финал водопад: 42.41296, 22.68519 Разстояние: 1ч общо (до водопада и обратно), 2.3км…