Алените плодове на брекината радват окото

Лек машрут Дендрариума – х.Планинец

GPS координати: 42.628 23.23055 Разстояние: 38 мин общо (2.2 км) Степен на трудност: ★☆☆☆☆ GPS track: Пътеката до х.Планинец е…