Долен Алеков водопад

Екопътека Драгалевци – Алекови водопади

Разстояние от начало на екопътеката през Горен Алеков водопад с финал: Долен Алеков водопад – около 1.30ч. Степен на трудност…