Голям Мъглижки водопад

Предизвикателните Мъглижки водопади

GPS координати: 42.62259, 25.54676 Разстояние: 2.20 ч общо (6.6 км) Степен на трудност: ★★☆☆☆ GPS track: Мъглижки водопади са прекрасна…