Есента и Ровините

Приказните земни пирамиди Ровините до с. Банище

GPS координати старт: 42.71569, 22.73196 GPS координати финал: 42.72033, 22.73643 Разстояние: 45 мин общо (до пирамидите и обратно), 2.3 км…