Змеят-пазител на Извора на Живата вода, Боснек

Разходка до Извора на Живата вода, Боснек

GPS координати старт: 42.49657,23.17943

GPS координати финал: 42.52521,23.20261

Разстояние: 2ч , 8.4 km (общо до пещерата и обратно)

Денивелация: 51 m

Степен на трудност: ★☆☆☆☆

GPS track:

Маршрутът до Извора на Живата вода ни отведе до с.Боснек, в южната и по-малко комерсиална част на Витоша.Трасето е леко и предпочитано от семейства с деца. На финала има извор с изваяна гранитна глава на змей и пещера със същото име: Живата вода.

Изминава се на един дъх, по почти равен терен. Има отлична маркировка, места за почивка и указателни табели за района.

За Боснек и Алеята на Боснешкия карст

Село Боснек или „Белият дроб на Перник“ се намира на около час от София.Основано е от сръбски преселници, наричащи се босняци, откъдето и името му.

Наблизо се намира най-дългата (над 18 km) и една от най-красивите пещери в България – Духлата, чиито галерии са разположени на шест нива. За съжаление не е отворена за посетители.

Изворът на Живата вода е сифонен/карстов извор и се подхранва от пукнатинни води.Водата се събира в кухина под земята и когато се напълни, се излива на повърхността.

За разлика от силно посещаемите северни склонове на Витоша, на юг, планината се радва на обитанието на разнообразни диви животни, които намират убежище в карстовия регион на Боснек.

Специфичен за региона е косматият дъб. Западно от селото, по шосето за гр.Перник се намира Шествековният дъб.

В околността се намира, единственото известно гнездо на скален орел в парк Витоша, една от най-големите птици у нас.

Начало на пътеката до Извора на Живата вода, Боснек

Навлязахме в село Боснек и завихме наляво покрай къща, където с червени букви беше написано Живата вода.

Паркирахме на малък селски площад, който в 11ч вече беше зает от много нетърпеливи да посетят забележителността туристи.Оттук се минава покрай още няколко селски къщи, преди да се стигне до черния път, водещ до извора.

Паркинг за Извора на Живата вода, Боснек
Паркинг за Извора на Живата вода, Боснек


Изненада, ето откъде можем да си купим мед! От Пчелин Боснек, чиито стопани предприемчиво рекламират стоката си на пътя на туристопотока.

Сладко изкушение по пътя
Сладко изкушение по пътя


След като стъпихме на черния път, имаше голяма просторна поляна, като своеобразно начало на маршрута. Ливадите и пасищата са отличителни за този район, развили се на мястото на съществували в миналото дъбови и букови гори.

Поляна в началото на пътеката
Поляна в началото на пътеката


Това ми е второто посещение на трасето и е видно, че за няколко години е направено много за облагородяването му. Имаше много табели с подробна информация за историята, флората и фауната на района.


Отядох си на дренки, разнообразяващи гъстите надвиснали клони на дърветата с веселите си червени пламъчета. И попълних запасите си от шипка за любимия си чай!Маркировката е червено-бяла, черно-бяла и има високи маркировъчни колове с номера. На 45 номер се отклонихме надясно и навлязохме в широколистната гора.

Отклонение вдясно
Отклонение вдясно

При извора на Живата вода


След около 10 минути достигнахме и целта на излета – карстовият пулсиращ извор на Живата вода. Заслонът и околните пейки вече бяха заети от огладнелите туристи.

Заслон за почивка при Извора на Живата вода, Боснек
Заслон за почивка при Извора на Живата вода, Боснек

А ето я и фотогеничната глава на змея-пазител на извора. От зейналата му паст, се лееше ледено-студена планинска струя и децата с писъци се пръскаха и огласяха иначе драматично-смълчаната гора.

Змеят-пазител на Извора на Живата вода, Боснек
Змеят-пазител на Извора на Живата вода, Боснек
Змей Горянин
Змей Горянин
При Извора на Живата вода, Боснек
При Извора на Живата вода, Боснек


Наваксахме със сандвичите и поехме след заслона по пътеката нагоре по склона. След около 100 m, достигнахме пещера Живата вода. Тя беше увенчана с плоча от Българите от Фермата 2 с надпис посветен на първото уединение на Св.Иван Рилски на това място. Предверието на пещерата беше малко и от мрака сияеше икона на Св.Богородица.

Пещерата има самостоятелна карстова система, независима от р. Струма. Водата преминава през нея и излиза на повърхността през пулсиращия извор на Живата вода.

Пещера Живата вода
Пещера Живата вода

На връщане надолу, ми се мярна нещо синьо в скалите. Мръднахме встрани от пътеката и видяхме още едно малко изворче, украсено с няколко икони. Зеленият мъх, вековните дъбове, лекият ромон на водата допринесоха за магичното усещане.

Заключение

Пътечката до Извора на Живата вода, Боснек е чудесна дестинация, наблизо до София, лека като маршрут и с изненадващ приказен детайл на финала.Карстовият регион наоколо изобилства от скални и природни дадености и определено заслужава още по-подробно разглеждане следващия път!


Видео:


Други екопътеки в региона:

Пътеката на здравето от Кладница към х.Селимица

Екопътека Поглед към девет планини

Трънското ждрело на р.Ерма

◔◔: 3788